Bulldog - Dampf - Diesel

Kröv an der Mosel - Oldtimertreffen

Reise vom 14.08.2020 – 16.08.2020

Bild Kröv an der  Mosel - Oldtimertreffen

The Great Steam Fair Dorset / Dampfmaschinen

Reise vom 25.08.2020 – 31.08.2020

Bild The Great Steam Fair Dorset / Dampfmaschinen

Bulldog-Messe Alsfeld D

Reise vom 31.10.2020 – 31.10.2020

Bild Bulldog-Messe Alsfeld D